WIOSENNE OBSERWACJE PRZYRODNICZE w gr. VIŚwiat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący, dostarcza nam pozytywnych emocji, wzruszenia, ciszy, wzbudza zainteresowanie i podziw. Świat odkryty a jednak wciąż odkrywany. O tym, że przyroda ze swym niezwykłym bogactwem barw, zmiennością zjawisk pociąga dziecko i ma na niego wszechwładny wpływ, nie należy nikogo przekonywać.
Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia w okresie dojrzałości będzie w stanie dbać o środowisko. Aby jednak dzieci były przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały ją i doceniały, muszą ją poznać.

Marzena Wacowska, Renata Czekajło