W krainie baśni - zajęcia teatralne w gr. V


Wszystkie zajęcia grupy V były w pierwszym tygodniu nowego roku poświęcone bajkom. Na początku dzieci poznawały różne formy prezentacji treści najlepszych utworów
z całego świata, np. "Calineczkę", słuchały w wersji płytowej, "Kota w butach" oglądały
w postaci filmu, inne czytały nauczycielki.
Następnym etapem zabawy z bajkami było przygotowanie przez grupy dzieci krótkich scenek zgodnie z przyjętymi założeniami. Polegało to na wypowiadaniu zdań, mimice
i graniu zachowań bohaterów, ale bez wypowiadania imion i tytułów utworów. Pozostałe dzieci były widzami, a ich zadanie polegało na identyfikacji postaci i tytułów bajek. Naprzemienne występowanie w roli aktorów i widzów uczyły dzieci ważnych umiejętności
i kompetencji społecznych. Były to, między innymi: praca zespołowa, przełamywanie bariery własnego wstydu przy wystąpieniach publicznych, ocena i docenianie wysiłku innych, itp. Cykl tygodniowych zajęć został podsumowany zadaniami plastyczno-manualnymi. Dzieci musiały, np. dobrać zestawy rekwizytów do postaci, zidentyfikować i nazwać bohaterów oraz wymienić tytuły bajek, czasami odgadnąć ich morały bądź wyciągnąć proste wnioski z treści dotyczących własnego postępowania w określonych sytuacjach.
Podczas całego tygodnia pracy i zabawy dzieci wykazały ogromne zaangażowanie oraz rozwijały ważne w ich wieku cechy i umiejętności. Na dodatek cele zajęć osiągały
w sposób przyjemny- po prostu dobrze się bawiąc !!
Anna Janich