Nie pal przy mnie


         Od trzech lat nasza placówka realizuje Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej inicjowany przez   Państwową Inspekcję Sanitarną

 „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Program  realizowany był w dwóch grupach.  W gr. IV – z dziećmi 5 letnimi realizowała program Violetta Kuziel i w gr. V z dziećmi sześcioletnimi Renata Paluch

Program ma charakter profilaktyczny, jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi rodzicami lub bliskimi.

     Pięćdziesięcioro dzieci brało udział w realizacji cyklu zajęć kształcących umiejętność radzenia sobie dzieci w sytuacjach, w których inne osoby palą w ich towarzystwie papierosy.

Realizacja programu rozpoczęła się od przedstawienia rodzicom, na tablicy ogłoszeń, listu informującego o realizacji programu. Podczas spotkania inaugurującego rodzice poznali założenia i cele programu.

      Dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Zajęcia były dostosowane do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Metody aktywizujące spowodowały, że dzieci były aktywnymi uczestnikami, przez co lepiej przyswoiły przekazane treści i chętniej uczestniczyły w proponowanych im formach umożliwiających bezpośrednie działanie. W celu aktywizacji dzieci umożliwiłyśmy im ćwiczenia oddechowe, zabawy z elementami dramy, prezentację planszy przedstawiającej źródła dymu oraz postaci Dinka- przyjaciela niepalących. Dzieci śpiewały piosenkę propagującą niepalenie. Na zakończenie programu same projektowały znaczek – plakietkę „Nie pal przy mnie”.

                                                                                        Koordynator programu Małgorzata Dąbrowska

[pobierz] 0.1 MB LIST DO RODZICÓW