Misja


"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz go. Jeśli nie wie – wytłumacz mu. Jeśli nie może – pospiesz mu z pomocą". 

                                                                                                          Janusz Korczak

 

  1. Jesteśmy przedszkolem wspomagającym i ukierunkowującym rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości
  2. Dbamy o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniamy poczucie własnej wartości oraz uczymy szacunku do innych.
  3. Zapewniamy dzieciom wysokiej jakości edukację  prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli.
  4. Wychowujemy wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki -umożliwiamy dzieciom prezentację ich osiągnięć w środowisku.
  5. Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań.

 

 

 

 

 

::  Drodzy rodzice!  ::

Dzień w naszym przedszkolu zaczyna się od godziny 6.00.  Spotykamy się w sali  grupy II. Dyżurująca pani wita dzieciaczki i zaprasza do sali zabaw, gdzie od samego rana panuje radosny nastrój. Starszaki, razem z panią, organizują zabawy integrujące dzieci z wszystkich grup wiekowych. Następnie przedszkolaki rozchodzą się do swoich sal, gdzie nadal bawią się według własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań lub biorą udział w zabawach dydaktycznych organizowanych przez nauczycielki.

 

  :: Od godz. 8.00 do 13.00 realizujemy Podstawę Programową ::

 

Od godz. 8.00, w grupach starszych, zaczynamy od ćwiczeń porannych - gimnastycznych bez, lub przy muzyce. W grupach młodszych nauczycielki organizują zabawy i opowieści ruchowe.

 

 O godz. 8.30, po przygotowaniu do śniadania i zabiegach higienicznych dzieci spożywają posiłek i w ramach kształtowania nawyków higienicznych, myją zęby.

 

Godzina 9.00 to czas zabaw i zajęć, przewidzianych planem pracy wychowawczo – dydaktycznej, organizowanych z całą grupą lub w zespołach. Podczas zajęć stwarzamy sytuacje sprzyjające aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Prowadzone zadania sprzyjają rozwijaniu u dzieci pozytywnego obrazu własnego ja. Tworzymy warunki do zorganizowanej aktywności ruchowej w sali i na przedszkolnym placu zabaw. Podczas spacerów i wycieczek – tworzymy i wykorzystujemy nadarzające się okazje do poznawania rzeczywistości społeczno - przyrodniczej. Czyli jednym słowem, dzień w naszym przedszkolu zaczyna się miło i przyjemnie. Następnie wśród zabaw i ciekawych zajęć dzieci zdobywają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności.

 

O 11.30 czeka na nas ciepła zupa, przed jej spożyciem, oczywiście, myjemy ręce. Po obiadku nie zapominamy o czyszczeniu ząbków i poobiednim odpoczynku przy muzyce relaksacyjnej.

 

Do godz. 13.00 stwarzamy dzieciom warunki do spontanicznej i zorganizowanej działalnośći. Tworzymy okazje do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania oraz podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno - technicznych. Rozwijamy twórczą aktywność i wrażliwość dzieci poprzez kontakt z muzyką, sztuką i literaturą. 

0 14.00 dzieci jedzą drugie danie. Przy okazji uczą się korzystać z serwetek i odnosić po sobie kubek oraz talerz. Po drugim daniu każde dziecko dostaje deser składający się z ulubionych przez dzieci owoców, jogurtów, serków lub batoników. Produkty te, dzieci zabierają ze sobą idąc do domu.

 

Po godz. 13.00 organizujemy zabawy w kącikach tematycznych wg potrzeb i zainteresowań indywidualnych dzieci oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grupy starsze mają zajęcia z  katechezy.

 

 

  

Życzymy dzieciaczkom miło spędzonych dni w  przedszkolu !