Metoda Kniessów


 

Drodzy rodzice!

Ćwiczenia z pałeczkami
Ćwiczenia z pałeczkami

 

 

Metodę Kniessów cechuje szeroko rozumiana ekspresja ruchowa i duża aktywność ćwiczących. Jest ona oparta na pozytywnej motywacji, co wiąże się z zasadą podmiotowego traktowania dzieci. Ćwicząca grupa odwzorowuje ruchy prowadzącej, a także wprowadza do zajęć wiele ciekawych ćwiczeń kreatywnych, utrzymując wszystkie ruchy w rytmicznym tempie, bądź też działając we własnym rytmie. Dużą wagę przypisuje się przyborom, które mają charakter kształcący i winny być stosowane dwustronnie, tj. prawą i lewą ręką.

                                                                                                                                          Violetta Kuziel

 

        Autorska interpretacja Metody Kniessów czyli Gimnastyka przy muzyce klasycznej lub klasyce rozrywki z grającymi przyborami dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, to jedna z ciekawszych metod rozwijających sprawność fizyczną małego dziecka. Jest rodzajem gimnastyki rytmicznej, dostosowanej do różnej muzyki (poważnej, współczesnej, itp.). Polega na dobraniu do muzyki odpowiednich ruchów i wykorzystaniu oryginalnych przyborów gimnastycznych (wstążki, tiulowe chustki, patyczki, itp.).
    Rolę przedmiotów mogą również pełnić niektóre spośród instrumentów perkusyjnych (grzechotki, kołatki i inne). W metodzie tej rezygnuje się z powszechnie stosowanych, znanych form i środków wychowania fizycznego. Eksponuje się natomiast naturalne sposoby przekazu, eliminując ścisłe. Rezygnuje się też z wiernego naśladownictwa wykonań poleconych przez nauczyciela. Przeciwnie, wyzwala się możliwość wyrażania przez dziecko siebie i swoich odczuć poprzez ćwiczenia i ruch. Dzięki pozostawieniu dziecku dozy samodzielności w interpretacji ćwiczeń, może ono realizować również swoje pomysły. Dobierać do ćwiczeń przybory i rekwizyty.

     Na początku zajęć prowadzonych metodą mówię dzieciom o celach, włączam kasetę z muzyką i prezentuję ćwiczenia do niej z wykorzystaniem instrumentów i rekwizytów. Informuję dzieci, że mile widziana jest spontaniczność i improwizacja , choć podkreślam rolę muzyki (tempo, rytmiczność, charakter). Następnie rozdaję rekwizyty lub grające instrumenty. To bardzo ważne, żeby dzieci mogły zapoznać się i oswoić z rekwizytami jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń. Potem dzieci ćwiczą wraz ze mną. Zwykle trochę podpatruję, ale również improwizuję.