Lekcja biblioteczna gr. VI


ZAJĘCIA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Wśród różnych typów zajęć Biblioteki prowadzą także lekcje biblioteczne, których uczestnikami są zorganizowane grupy ze szkół i przedszkoli.
Celem zajęć jest m.in.:
- zapoznanie dzieci z historią biblioteki i jej funkcją w środowisku,
- kształtowanie nawyku czytania i korzystania ze zróżnicowanych zbiorów biblioteki,
- zapoznanie z warsztatem informacyjnym biblioteki,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji dla potrzeb własnych,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie (podczas przygotowywania grupowych projektów).
22 marca szkolna biblioteka Zespołu Szkół Sportowych gościła grupę przedszkolaków z naszego Przedszkola. Starszaki brały udział w zajęciach czytelniczych, podczas których zapoznali się z treścią bajki pt. "Złotowłosa i trzy niedźwiedzie".