KONKURSOWE SUKCESY27. 03. W filii Biblioteki Miejskiej na os. Przylesie odbył się konkurs „Wesołe Teatrałki”. Wysokie Jury oceniło występujące dzieci za elementy sztuki teatru, tzn.: recytację, gest, mimikę, grę aktorską, stroje, itp.
Nasze Przedszkole, pod okiem p. Anny Janich, reprezentowały trzy dziewczynki, które odniosły zdecydowany sukces. Wygrała Ola Iwanów z wierszem „Jajo” A. Frączek. Jej występ był kolejnym potwierdzeniem ogromnego talentu popartego pracą i bardzo spodobał się jurorom i publiczności. Patrycja Makowska (wiersz „Grzebień” Hanny Niewiadomskiej) oraz Pola Pietruszewska (wiersz „Dwie gaduły” Jana Brzechwy) zdobyły wyróżnienia. Jesteśmy wszyscy dumni z Naszych Dzieci i czekamy na ich następne sukcesy.