Kodeks Grupy IKODEKS
Kodeks grupy już zawarty zapisane wszystkie karty
I rysunki przyklejone podpisane wszystkie dłonie.
Więc uczymy się wierszyka by pamiętać o nawykach
By zasady w życie wdrażać trzeba wierszyk ten powtarzać:
Gdy do sali wchodzimy
Dzień dobry głośno mówimy
Słów magicznych używamy
Dziękuję, przepraszam, proszę - znamy
Staramy się mówić po cichu
By spokój był w każdym kąciku
O zabawki nasze dbamy
Po sobie zawsze sprzątamy
Ostrożnie, powoli, chodzimy
Bawimy się i uczymy
Gdy ktoś mówi - słuchamy
Słabszym, młodszym pomagamy
Pracujemy jak umiemy
Pani swojej pilnujemy
Nigdy się nie oddalamy
Bo o bezpieczeństwo dbamy
Gdy trzeba ręce myjemy
Zjadamy, co dostajemy
Z innymi się dzielimy
Zawsze prawdę mówimy
Jesteśmy mili dla siebie
Pomagamy w potrzebie
Jak wszystko to już znamy
W przedszkolu jak u mamy!

Na początku roku szkolnego, każda grupa przedszkolna, z pomocą nauczyciela opracowuje swój Kodeks Zachowań, który ma za zadanie wspierać i motywować dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania, jak również je egzekwować. Poprzez kolejne lata pobytu dziecka w przedszkolu zasady te są utrwalane i pomagają dzieciom w ich prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Marzena Wacowska