Historia Lubina - zajęcia plastyczne gr. II w Muzeum Historycznym