Dzień Życzliwości w gr. IV


Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest okazją do rozwijania u dzieci postaw społeczno- moralnych taki jak: życzliwość, gotowość pomocy, chęć służenia innym, empatia, dostrzeganie problemów innych ludzi. Przedszkolaki z grupy IV doskonale wiedziały, jakie cechy posiada osoba życzliwa, poprzez wspaniałą zabawę przy muzyce integrowały się z rówieśnikami. Rozwiązywały zagadki dotyczące „magicznych słów”, udzielały sobie wzajemnej pomocy w scenkach dramowych. Podczas kinezjologicznej zabawy dydaktycznej, stworzyły z własnych dłoni piękne serca, będące odzwierciedleniem dobroci okazywanej innym ludziom.