OBOWIĄZEK SZKOLNY DLA SIEDMIOLATKÓW


OBOWIĄZEK SZKOLNY DLA SIEDMIOLATKÓW
zmiany w ustawie o systemie oświaty
Najważniejsze zmiany dotyczą:
1. Obowiązku szkolnego od siódmego roku życia
2. Prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia
3. Obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego
4. Prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego
5. Wzmocnienie roli kuratora oświaty
Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szklonej dla 6-latków
Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę. Jeśli dziecko 6-lenie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Wychowanie przedszkolne
Od 1września 2016r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4 i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce do realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1września 2017r., także dzieci 3-letnie.

"Dziecko potrzebuje ciepła wielkiej miłości,

 

aby stać się człowiekiem".

 

 

Drodzy rodzice!

 

 

 

 

 

 Nasze przedszkole:

 

 • preferuje twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi,
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • posiada wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw,
 • aktywnie współpracuje z rodzicami. Na terenie placówki działa Rada Rodziców, do której, w sposób demokratyczny, wybierani są przedstawi-ciele trójek grupowych
 • organizuje atrakcyjne wycieczki,

 

 • umożliwia rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci poprzez ich uczestnictwo  w następujących zajęciach dodatkowych: rytmice, tańcach nowoczesnych, zajęciach z języka angielskiego oraz zajęciach kompensacyjno-reedukacyjnych, 

 

 • bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do osiągania sukcesów w szkole, 

 

 • aktywnie współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego: CK „Muza", Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Biblioteką Multimedialną, Państwową Szkołą Muzyczną, PTTK, Domem Dziennego  Pobytu „Senior", 

 

 • organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

 

 • promuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i życiu codziennym współpracując z Komendą Powiatową Policji i Komendą Straży Pożarnej. 

 

 • naszą tradycją są organizowane imprezy integracyjne na terenie ogrodu przedszkolnego, wśród których największą popularnością cieszą się Festyny Rodzinne, podczas których w zmaganiach sportowych i artystycznych uczestniczą obok siebie dorośli i dzieci.
 • dużą atrakcją są również organizowane dla rodziców świąteczne kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny.

 

 

 

Rozbudzamy zainteresowania czytelnicze
Rozbudzamy zainteresowania czytelnicze

 Dziecko, to mały człowiek

 

     Każde dziecko ma własną indywidualną i niepowtarzalną osobowość. W naszym przedszkolu wspieramy dzieci zapewniając im, niezmiernie ważne dla kształtowania rozwoju emocjonalno-społecznego, poczucie bezpieczeństwa. Naszymi działaniami przyczyniamy się do budowania i uświada-

miania im poczucia własnej wartości. Stymulując rozwój osobowości staramy się stwarzać dzieciom sytuacje edukacyjne, w których będą miały możliwość realizowania własnych potrzeb, zainteresowań i dążeń do bycia samodzielnym i niezależnym.

 

   Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę.

 

 

Plac zabaw
Plac zabaw

     Plac zabaw usytuowany jest w zacisznym miejscu odizolowanym od ruchu drogowego. Taka lokalizacja budynku, jest bez wątpienia, zaletę placówki. Przestrzenny ogród przedszkolny, który z każdym rokiem wzbogacany jest zarówno o nowe sprzęty do zabaw sprawnościowych, jak i o rośliny ozdobne, sprzyja zajęciom i zabawom ruchowym na powietrzu.